UNIMA logo DANMARK

UNIMA DANMARK
Union Internationale de la Marionnette
Hvad er UNIMA
Denne tekst er en oversættelse fra udvalget for kommunikation og publikation

FORMÅLS PARAGRAF FOR UNIMA

UNIMA (UNion Internationale de la MArionnette) er en non-governmental organisation tilknyttet UNESCO, der omfatter mennesker fra hele verden, der medvirker til udviklingen af teater med dukker som kunstart, og som gennem denne kunstart arbejder for fred og mellemfolkelig forståelse, uafhængig af race, politiske og religiøse overbevisning eller kulturelle forskelle, i overensstemmelse med respekten for de fundamentale menneskerettigheder, som er defineret i de forenede nationers verdens deklaration om menneskerettighederne fra den 10. december 1948.

MÅL OG HENSIGT MED UNIMA

UNIMA formål er at fremme kunstarten med dukker ved:

 1. Opmuntre, via alle mulige former for kommunikation, kontakten og udveksling mellem alle kontinenter og nationer.
 2. Organisere kongresser, konferenser, festivals, udstillinger og konkurrencer, eller yde støtte til disse.
 3. Hjælpe organisationens medlemmer i deres udøvelse af deres demokratiske, fagforenings, økonomiske og juridiske rettigheder i forbindelse med deres professionelle aktiviteter; UNIMA er i en position, hvor den kan foretage anbefalinger eller fremsende forslag.
 4. Fremme professionel træning.
 5. Udbrede historiske, teoretiske og videnskabelige forskning.
 6. Opretholde traditionerne indenfor dukketeater, samtidig med fremmelse af fornyelse indenfor dukketeater kunstarten.
 7. Foreslå brugen af dukken som medium i etniske og æstetisk undervisning.
 8. Deltagelse i arbejde med andre organisationer med tilsvarende mål.

UNIMA's STRUKTUR

Hovedbestyrelse
|
Kongres
|
Råd
|
Medlemmer af Nationale Centre og repræsentanter

Kongressen

Kongressen er den højeste myndighed i UNIMA, der er sammensat af valgte rådsmedlemmer og alle de medlemmer af foreningen, der er tilstede. Kun rådsmedlemmerne har stemmeret. Kongressen mødes mindst hvert 4. år.

Rådet

Rådet er sammensat af rådsmedlemmer fra hvert medlemsland, demokratisk valgt før hver kongres, samt af godkendte repræsentanter og 10 ekstra rådsmedlemmer valgt af kongressen. Rådet mødes hvert 2. år, hvor en af disse er udenfor kongressen.

Hovedbestyrelsen, præsidenten, General Sekretæren

Hovedbestyrelsen administrerer UNIMA's foretagender mellem hver kongres. Præsidenten er også præsident for rådet. General Sekretæren er ansvarlig for kontakter og international information, for hele organisationens arbejde, hovedbestyrelsens arbejde og for økonomi.

Udvalg

15 udvalg blev etableret ved kongressen i 2008 i Australien. Udvalgene består af medlemmer, hvis hensigt det er at opnå de mål, der er blevet fastlagt af hovedbestyrelsen.

 • Udvalg for professionel træning af dukkespillere.
 • Udvalg for undervisning, udvikling og terapi.
 • Udvalg for kommunikation og publikation.
 • Vedtægts udvalg.
 • Økonomisk udvalg.
 • Udvalget for amatører.
 • Udvalget for Latin-Amerika.
 • Udvalget for Nord Amerika.
 • Udvalget for Europa.
 • Udvalget for Asien.
 • Udvalget for Afrika.
 • Udvalget for festival.
 • Udvalget for kooperation.
 • Udvalget for kvinder.
 • Udvalget for Kuturel udveksling.

Nationale Centre og Repræsentanter

Et nationalt center kan blive grundlagt på en af to måder:

 1. Ved mindst 10 medlemmer (individuelle eller grupper) i et land.
 2. Ved en national organisation, der allerede eksisterer.

I de lande, hvor der ikke er nogen Centre, kan General Sekretæren, med tilladelse fra det nationale medlem og senere godkendelse fra hovedbestyrelsen, udnævne et medlem fra det land til at være repræsentant for UNIMA. Funktionen for repræsentanten er at udvikle forbindelse mellem de nationale dukkespillere med det formål at oprette et national center, og opretholde en tæt forbindelse med General Sekretæren.

Kun et center må eksistere i hvert land. Denne kan dog splittes op i regionale centre. En ansøgning om oprettelse af et national center skal sendes til hovedbestyrelsen for dens godkendelse.

Hvert national center udvikler sine egne vedtægter og regler, der skal godkendes af præsidenten og General Sekretæren af UNIMA, og skal anerkende og udføre beslutninger truffet af den internationale UNIMA.

UNIMA's HISTORIE

UNIMA's historie begynder i Prag, Tjekoslovakiet den 20. maj 1929, hvor den 5. møde med Tjekkiske dukkespillere blev afholdt, med gæster inviteret fra Bulgarien, Frankrig, Jugoslavien, Tyskland, Østrig, Rumænien og Sovjet Unionen. I den sympatiske atmosfære, blev ideen om en international dukkespiller organisation grundlagt.

UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) voksede på kort tid fra en lille cirkel af venner til en verdens organisation. Det er værd at bemærke, fra en kultur historisk synsvinkel, at UNIMA er den første internationale teaterorganisation.

De første medlemmer af UNIMA holdt kun få møder: efter Prag fulgte et møde i Paris, også i 1929, derefter et andet møde i Liège i 1930, men den næste i Ljubljana i 1933 var den sidste før udbrudet af 2. verdenskrig i 1939. Men selv krigen kunne ikke stoppe kontakten mellem dukkespillerne, selvom møderne måtte arrangeres i hemmelighed, organiseret ad dristige veje; men de var nødvendige for at holde kontakten. Det var krigstidens 'ildprøve', der grundlagde den uovervindelige styrke og solidaritet, der var karakteritisk for den tidlige periode af UNIMA.

Det var først i 1957 på Tjekkiets initiativ, at den første efterkrigs møde blev afholdt i UNIMA ved en kongres i Prag og aktiviteterne i UNIMA blev taget op igen, og mødet betød også afslutningen på 'den kolde krig', ihvertfald for de dukkespillere fra efterkrigs landene. UNIMA har siden begyndelsen altid haft en meget specifik organisation; det har forsøgt at efterligne de demokratiske principper i sine vedtægter uden at miste den venlige, humanistiske karakter, hvor den altid har taget beslutsom holdninger for at nå sine mål. Dette har aldrig været nogen let opgave, specielt ikke i et delt Europa, efter 1945, i Øst og Vest. Styrken i UNIMA var og vil altid være, at den altid har bestået selv over for alle disse problemer.

I 60'erne blev der med en ny generation af UNIMA medlemmer dannet en ny politik for UNIMA's arbejde. Nye vedtægter åbnede vejen for dannelse af nationale centre og internationale udvalg, der fik ansvaret for specifikke områder af UNIMA's arbejde. Som følge af foreningens større medlemsskab, skiftede UNIMA fra at være en gruppe af gode venner til en moderne og effektiv organisation.

Siden krigen har der været afholdt 20 kongresser af UNIMA, alle i forbindelse med en international festival. I 1980 blev kongressen afholdt for første gang uden for Europa i Washington D.C. hovedstaden i USA, og i 1988 var den første kongres i Asien - i 3 byer i Japan: Nagoya, Iida og Tokyo. I 1992 blev der på kongressen i Ljubljana, Slovakiet, vedtaget en opdatering af UNIMA's vedtægter, og en stor indsats for at gøre UNIMA mere åben og attraktiv for nye generationer af udøvere og entusiaster. Dele af planen for UNIMA involverede forslag om at hjælpe, ikke kun dem, der søger at øge deres viden om dukketeater og deres færdigheder indenfor kunstarten, men at søge samarbejde med nye områder, der også benytter dukker i deres formidling, som for eksempel uddannelse, undervisning og terapi.

Siden 80'erne har der været en eksplosiv tilgang af Nationale Centre og medlemmer i alle dele af verden, og disse nye Centre har resulteret i nye territoriale grupper, for eksempel Asien og Latin-Amerikansk udvalg, hvis hensigt det er at lette kommunikationen og styrke arbejdet for netop disse områder.

Efter 40 år i Prag, skiftede UNIMA hovedsæde for første gang: General Sekretariatet flyttede til Warsawa, Polen, hvor den havde base i 8 år. I 1980 flyttede hovedkvarteret til Charleville-Mézières, Frankrig, hvor der allerede var en stor verdens festival og siden 1980 hjem for ikke alene UNIMA, men også af Institut Internationale de la Marionnette. Her formidler General Sekretariatet for UNIMA stadig aktiviteter i et rummelig center, der ofte har gæster fra hele verden.

Siden 1929, da UNIMA blev grundlagt, har verden ændret sig og dette har UNIMA også. Det er nu en anerkendt og respekteret verdens organisation. Omfanget af UNIMA's aktiviteter har vokset meget. Vigtigheden for alt dette er forbundet med den meget store betydning, der er knyttet til dukketeater idag.

Dukker kan idag findes i mange genre af moderne udførende kunstarter inklusiv massemedierne. I teatre, film, festligheder, ritualer, undervisning og healing, som i alle kunstarter, ved at bringe folk tættere sammen og bekæmpe intolerance og vold.

UNIMA's lange tradition står ikke i vejen for en dynamisk fremtid. Den må altid huske de humanistiske grundideer med global venskab og forståelse indeholdt i vedtægterne, der var introduceret i de første møder.

UNIMA er ansvarlig ikke kun for dens egne medlemmer, men til alle, hvis liv er blevet beriget med ånden og skønheden ved dukkerne.

UNIMA's FREMTID

Hoved formålet med UNIMA er og vil stadig blive fremmelsen og lettelse af kontakter og udveksling mellem udøvere, entusiaster og organisationer fra hele verden, og til at være som medium til fremme, udbredelse og støtte af udviklingen af dukketeater som kunstart. Ved den sidste kongres blev det besluttet at god kommunikation mellem General Sekretæren, de nationale centre og medlemmerne er vigtig, og støtter hele organisationen til at bruge moderne informations teknologier, for eksempel ved at bruge Internet og elektronisk post, der allerede er startet hos General Sekretæren. Udvalget for kommunikation og publikation vil udsende information om de nye midler så hurtigt som muligt.

En af de største udfordringer for UNIMA, der er sket, er indsamling af materiale til en encyklopædia, der netop er udgivet. Med hjælp fra UNESCO, vil publikationen af "World Encyclopedia of Puppetry Arts" (WEPA) ikke kun opfylde en meget gammel drøm fra grundlæggerne af UNIMA, men for alle dukkespillere og de tusinde andre interesserede i denne teaterform, den vil blive en enestående kilde og anerkendelse af den store udbredelse af denne genre af teater kunstarten.

Andre planer inkluderer regelmæssig udsendelse af en medlems bulletin fra Sekretariatet, og selvfølgelig fortsættelsen af kongresserne og festivals hvert 4. år i forskellige byer i verden, for alle medlemmer. I år 2012 vil stedet for kongressen blive Cheng du, Kina.

UNIMA, der fornyelig fik status som non-governmental organisation tilknyttet til UNESCO, har gennemgået mangt og meget igennem tiderne og idag nyder en høj status i kunstens verden. Med al den energi og velvilje fra medlemmerne har UNIMA en lys fremtid.

Karina Nielsen
Karina Nielsen