UNIMA logo DANMARK

UNIMA DANMARK
Union Internationale de la Marionnette
Temaweekend

UNIMA generalforsamling - 2016

samt sommerseminar

Fredag den 2. og lørdag den 3. september
Teatret i det Blå Hus
Bredgade 9
4000 Roskilde

Program for generalforsamlingsdagen:

Fredag den 2. september
Kl. 16:00 – 18:30 Sammenkomst før GF
Kl. 18:30 – 19:45 Stående middag i Teatret i det Blå Hus.
Kl. 20:00 Start på Generalforsamlingen i ”Teatret i det Blå Hus”.
Ca. Kl. 22:30 Samvær.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens årsberetning.
 3. Rådsmedlemmernes årsberetning.
 4. Årsberetning fra diverse udvalg.
 5. Godkendelse af regnskab.
 6. Indkomne forslag, herunder forslag til hæderspris.
 7. Arbejdsprogram.
 8. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 9. Valg af bestyrelse:
  1. Formand Hans Hartvich-Madsen blev i 2015 valgt for en 2 års periode og er derfor ikke på valg i år.
  2. Martin Rasmussen og Hans Hartvich-Madsen blev i 2015 valgt som rådsmedlemmer for kongresperioden (2016 – 2020). De er først på valg igen som kongresmedlemmer og dermed medlemmer af bestyrelsen i 2019.
  3. Sune Aske Jørgensen og Rikke Ellegård Hansen blev valgt for en 2 års periode i 2014 og er først på valg i 2016. De genopstiller begge.
  4. Mette Elimar Jensen blev genvalgt i 2015 og er ikke på valg i år. Knud Brodersen blev valgt i 2015 for en 2 årig periode og er derfor ikke på valg i år..
 10. Valg af revisor: Karen Marie Demuth genopstiller.
 11. Valg af suppleanter (ét år). Jette Klit genopstiller.
 12. Eventuelt.

Seminar

”Dukken som pædagogisk værktøj” med Sif Jessen Hymøller

Beskrivelse:

Med erfaring fra arbejde med børn i alle aldre og en uddannelse som folkeskolelærer, afholder dukkefører Sif Jessen Hymøller en workshop om dukken som pædagogisk værktøj.

Vi vil bl.a. komme ind på, hvordan man ved at arbejde med dukker, kan lære sin egen krop og dens bevægelser bedre at kende. Hvordan man kan bruge dukker i sprogtillæringen. Hvordan man kan bruge dukker i forbindelse med konfliktløsning og udvikling af sociale kompetencer.

Derudover vil vi lave nogle små øvelser ud fra devisen "at kunne spille med det forhåndenværende på enhver lokation". Hvordan kan man spille små historier for og med børn lige der, hvor man befinder sig, med det materiale man nu engang har i hænderne?

Undervisningen vil bestå af cases, lege og øvelser. En smule dukkemageri, men mest spil med forskellige dukker. Man må gerne medbringe egne dukker.

Sif har i 9 år været tilknyttet dukke- og animationsteateret Teater Refleksion som dukkefører. Hun har arbejdet med dukker på tv og afholdt workshops i både, hvordan man laver dukker og hvordan man spiller med dukker. Hun er uddannet folkeskolelærer, men har taget en efteruddannelse på bl.a. London School of Puppetry og arbejder nu som dukkefører.

sifjessenhymoeller.blogspot.com

Lørdag den 3. september 2016
Kl. 09:00-10:00 Morgenmad.
Kl. 10:00-12:00 Dukkespiller-workshop ved Sif Jessen Hymøller
Kl. 12:00-13:00 Frokost
Kl. 13:00-16:00 Workshop fortsætter.
Kl. 16:00 Kaffe

Pris for seminar:

UNIMA medlemmer, der deltager på generalforsamlingen fredag den 2. september – gratis
UNIMA medlemmer, som ikke deltager i generalforsamlingen – 200 kr.
Ikke medlemmer af UNIMA – 300 kr.

Middagen før Generalforsamlingen er et bidrag fra Teatret i det Blå Hus.

Tilmelding på www.rdfc.dk

Man skal ikke nødvendigvis tilmelde sig for at deltage i Generalforsamlingen, men vi vil gerne have et overblik på grund af rummets størrelse og bespisningen.

Overnatning:

Deltagere, der vil overnatte i Roskilde, anbefales snarest at bestille plads f.eks. på Roskilde Vandrehjem, Vindeboderne 7, Roskilde havn, tlf. 4635 2184, roskilde@danhostel.dk

P-pladser:

Der er tidsbegrænsede P-pladser i nærheden af ”Teatret i det Blå Hus”.
P-pladser uden tidsbegrænsning er lidt længere væk, men de findes.

Ansvarlige:

Hans Hartvich-Madsen er ansvarlig for generalforsamlingen og for seminaret.
Knud Brodersen er vores vært i Teatret i Det Blå Hus.

Dukkemager: Sune Aske Jørgensen